Grundkurset i Ungecoaching - for ildsjæle

Næste kursus er 8.- 10. marts 2023 i København

Lær at coache unge i alderen 13-25 år 
og gør en forskel for dem på et dybere plan

Et 3 dages grundkursus i ungecoaching og relationskompetence for fagfolk,
der arbejder med unge. 

Vi har afholdt grundkurset i unge- og teenagecoaching gennem de sidste 12 år for mange af jer lærere, terapeuter, coaches, UU vejledere, mentorer mv.

Kurset har udviklet sig gennem tiden dels efter behov fra deltagerne
og dels efter ungdomslivets udvikling i tiden.

På kurset bliver du introduceret til inspirerende og effektive øvelser, metoder og værktøjer, der kan kvalificere de samtaler, du har med unge, og som kan styrke de unge i at lave både små og store forandringer i deres liv.

Kurset kan stå alene, men er også adgangsgivende for dig der ønsker at uddanne dig videre til Ungecoach hos os
– på vores Ungecoach uddannelse. 

Kursets formål

Kursets formål er at opkvalificere fagfolk, der på forskellig vis arbejder med at støtte og hjælpe unge med at skabe positive forandringer i deres ungdomsliv. Både fagligt og personligt.

Målgruppe

Kurset er for dig der arbejder med unge eller brænder for at gøre det, og som vil lære at bruge den coachende samtale i dit arbejde med unge. 

Vores kursusforløb i ungecoaching er for lærere, pædagoger, institutionsledere, psykologer, coaches, terapeuter, støttekontaktpersoner, AKT’er, SSP-konsulenter, ungerådgivere, mentorer, psykologer, klubpædagoger eller andre der har med unge at gøre i deres arbejde.

Grundkurset og ungecoachuddannelsen er skabt af Maya Loumari Beck fra Hverdagens Helte 

 

“Lærere, der formår at indgå i relationer med elever på en ligeværdig, venlig og åben måde har langt bedre indlæringsresultater. Det er der nu evidens for.

Professor Sven Erik Nordenbo, Dansk Clearinghouse

 

Indhold på kurset

På kurset får du læring i, hvordan vi i Hverdagens Helte arbejder med unges trivsel og selvværd gennem vores ungecoaching. Du får en personlig indre værktøjskasse samt en udførlig mappe med øvelser, coaching værktøjer mm. udfra disse temaer

 

COACHINGØVELSER  DER STYRKER SELVVÆRD OG SELVTILLID

Vi har gennem de sidste 17 år skabt og udviklet en masse gode øvelser til coaching med unge. Øvelser i form af aktive gruppeøvelser, en-til-en øvelser, skriveprocesser den unge kan fordybe sig i, social trænings øvelser, indadvendte processer og fordybelse i sig selv, selvværds og selvtillids styrkende øvelser og meget mere. Vi skelner mellem selvværd og selvtillid, og du vil lære, hvilke øvelser med unge, der både fremmer deres selvværd og træner deres selvtillid (og i øvrigt også din egen). Du vil lære en del af  coachingøvelserne til unge på grundkurset. Og ellers er det på vores uddannelse til ungecoach du lærer resten. Øvelserne går ud fra den meta-kognitive, og narrative tilgang. Du kan bruge disse øvelser i dine samtaler med unge – både individuelt og gruppevis.

ASSERTIV KOMMUNIKATION

 Bliv endnu skarpere til assertiv kommunikation og lær om aktiv lytning, anerkendende dialoger og kunsten at knytte og lytte. Du træner at slippe din rådgivertendens og blive mere lyttende og coachende

NARRATIVE UDVIKLINSPROCESSER

 Du lærer – gennem øvelser du kan bruge med unge – at styrke den unges udvikling fra at sidde fast til at tage ansvar for at træffe sundere og stærkere valg for sig selv.

MINDFULNESS

 Få indsigt i hvordan mindfulness træning er en vigtig del i din nærværstræning i samtaler med unge. Tidens unge er idag meget præget af samfundets tempo og pres udefra, og det påvirker i den grad deres trivsel. Når vi lærer at være mere kropsbevidste og finde ind i vores indre ro, slapper den indre kritiske dialog også af, og det øger vores selvfølelse markant. 

DIN KLOGE KROP

 Lær om kroppens, følelsernes og tankernes sprog, og hvordan vores kloge krop fortæller os ting vi skal lytte til.  Det er en vigtig nøgle til en ungs udvikling, at få bedre kontakt til deres krops sprog og signaler, derved får adgang til at tage handlinger, mærke sine grænser og mavefornemmelse med mere.

FØLELSESMÆSSIG OPMÆRKSOMHED

 Unge kan have store vanskeligheder med at rumme deres følelser. På kurset lærer du om følelsesmæssig opmærksomhed og sund coping. Og hvordan du styrker unge i at rumme deres indre liv bedre. Og også hvordan du coper med dig selv i dine samtaler med de unge. 

MOTIVERENDE KONTAKT

 Du vil lære om, hvad der skal til for at skabe autentisk, tillidsfuld kontakt med børn og unge. Og om, hvad der er dit ansvar i kontakten, og hvordan du slipper den belærende og opdragende tilgang og bliver mere ligeværdig.

STYRK SELVUDTRYKKET

Vi har mange års erfaring med unges indadvendthed og har derfor øvelser og værktøjer til, hvordan du selv skal være for at motivere indadvendte, tavse unge til at åbne sig, så du kan få lov at støtte og coache dem.

Teoretisk Fundament

Vi bruger metoder fra:

  • Oplevelsesorienteret menneskesyn og  relationskompetence  (Walter Kempler)
  • Narrativ og meta-kognitiv terapi
  • De 3 Principper: Tankers kraft, Bevidsthed og Livskraft (Sidney Banks) 
  • The Work (Byron Katie) 
  •  Skyggeside-teorier (C.G. Jung og Debbie Ford samt Lone Lund) 
  • Mindfulness og Heartfulness ( Jon Kabat-Zinn og HeartMath Institute)  

Om underviserne

Maya Loumari Beck  er familieekspert og ildsjæl for unge mennesker. Hun er uddannet familieterapeut, kognitiv mastercoach og er stifter af virksomheden Hverdagens Helte, hvor hun siden 2005 har afholdt familie- og teenagecoaching, uddannet fagfolk i teenagecoaching og undervist på hendes kursus Teenpower, der er en udviklingsproces for teenagere.

Hun har skrevet bogen ”Teenpower- skab et teenageliv du drømmer om” er medforfatter til bogen ”Tweens”, samt medforfatter i den politiske antologi: ”Hold kæft og svar igen” om unge og ansvar.

Maya har 18 års erfaring med udsatte børn og unge både som voksenpædagogisk formidler med undervisning på børnehjem, i sit frivillige arbejde på Børns Vilkår hvor hun har været børne- og forældre rådgiver i 5 år samt i sit felt som ungdomscoach og familieterapeut, hvor hun møder tidens familier og børn og unge i deres daglige udfordringer og støtter dem i udvikle empati, åbne deres hjerter og ændre mønstre i deres liv sammen.

Dorthe Palkinn Sigfusson er ungecoach, underviser på Teenpower og på kurser for fagfolk. Hun har mange års erfaring indenfor undervisning af både unge og voksne i mange forskellige sammenhænge.

Dorthe har bl.a. tidligere arbejdet i udvekslingsbranchen, hvor unge mennesker tog på High School i hele verden. Her hjalp hun ofte de unge mennesker, når de havde det svært. Når de f.eks. sad i USA og følte sig helt alene i verden. 

Hun har i forbindelse med sin egen livsrejse også uddannet sig indenfor mindfulness, som hun bruger i sin undervisning og coaching af de unge.

Hun brænder især for at ruste børn og unge til livet, at give dem en tro på, at de er gode nok som de er, og at lære dem at navigere i en kompleks verden med sig selv i god behold. 

Dorthe fungerer også som administrativ koordinator hos Hverdagens Helte.

Tidligere deltageres feedback:

❞Jeg har både lært noget personligt og fagligt. Jeg kom ned i nogle lag i min egen “person”, som jeg ikke har kigget ind i længe. Det var meget lærerigt og samtidig en forudsætning for at vide, hvordan øvelserne kan bruges med mine elever. Alle øvelserne var anvendelige og de fleste af dem, vil jeg kunne bruge med de elever, jeg skal prøve at hjælpe. Jeg satte desuden stor pris på den ro og ekspertise, der gennemsyrede hele forløbet – alt var professionelt og ekstremt lærerigt. 

Jeg kan bruge den personlige “indsigt” i mit eget liv – i min omgang med min mand og øvrige familie. Alt andet kan bruges i min daglige omgang med teenagere på jobbet – og det er første gang, jeg er vendt hjem fra et kursus med 100% udbytte af alt det gennemgåede. 

Der er normalt altid plads til forbedring, men jeg kan faktisk ikke komme på noget her, der kan gøres bedre. Det var et kursus, der passede perfekt til mig, min personlighed og mit job ❝

Birgitte – lærer på privatskole

 

 

Jeg har fået blod på tanden til at bruge det mere aktivt, dels med mine egne børn som forælder, og med mine klienter og målgruppe. Fik rigtig meget fagligt, og selve energien, autenticiteten og varmen i gruppen, var et kæmpe plus.”  

~  Anette Fisker, ID Life Coach

 

  ❞ Det var så godt at få nogle forskellige værktøjer, der specifikt henvender sig til børn og unge. Jeg fik en masse inspiration til at arbejde videre med det fundament jeg er ved at opbygge. Jeg har fået mod på at komme i gang med gruppecoaching af veninder, som har problemer med hinanden i skolen. Og lærte at jeg vil give mere tid til tænke pauser/indre procesarbejde hos den unge – være knap så resultatorienteret” 

~ Alice Fogh, underviser og børne- unge coach 

 

 

Jeg kan bruge øvelserne med mine elever og det har styrket min selvtillid til mig selv som underviser og coach. Jeg er inspireret og bedre tunet til mit arbejde. En masse gode værktøjer og inspiration samt at møde og dele med mange skønne mennesker i samme branche”

~  Sigrid Rich, dramalærer for unge og ungecoach

 

 

❞ Jeg har fået det ud af kurset at der er en forskel på at coache teenagere og voksne.- At jeg skal bruge en anden form for at nå de unge. Jeg har fået det faglige og praktiske sat sammen til en helhed”

~ Lene Haltrup, folkeskolelærer

 

Grundkurset i teenagecoaching – Tænd din ildsjæl’  var et særdeles godt tilrettelagt kursus og indholdet var vedkommende og meget relevant for mig. De to undervisere var superprofessionelle og kompetente og ikke mindst meget autentiske. Blandingen af teori og praksis fungerede rigtigt godt. På alle måder et lærerigt og inspirerende kursus. Giver mine bedste anbefalinger” 

~ Karina Kjærulff, selvstændig coach og underviser

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

DATOER

Næste Grundkursus i ungecoaching: 

ONSDAG – FREDAG d. 8.- 10. MARTS 2023   kl. 10.00-16.00 

(kan deltages på som internat eller eksternat) 

DELTAGERANTAL

Max. 14 personer
 
PRIS

Kr. 5.995
Prisen er ekskl. moms og inkl. forplejning.
Se vores handelsbetingelser her

STED

Kurset afholdes i København

Nærmere info følger ved tilmelding

LÆS OM VORES UDDANNELSER

Bliv Ungecoach

En dybdegående Ungecoach uddannelse til dig, som ønsker at styrke unges trivsel og hjælpe dem til et mere stressfrit liv i balance – med indre ro og empati for sig selv og andre. 

Uddannelsen er for dig, der er sulten efter læring, fagpersonlig udvikling og træning i at motivere og bidrage til de unge du arbejder med.

Give dem værktøjer for livet, og se dem vokse og trives bedre. 

Bliv familiecoach

Vores familiecoach uddannelse er for dig, der vil være med til at styrke familiers liv sammen, og deres fælles selvværd og integritet.

Samt guide forældre til at være bevidste og empatiske voksne i deres børns og teenagers liv.

Du lærer at støtte forældre med at være de forældre de brænder for at være i relation til deres børn. 

X